By

Tôi dại khờ quá em nhỉ? Bởi tôi đã không biết quý trọng những gì đang có nhất là có em. Để rồi bị tiền bạc làm cho hoa mắt và không quan tâm gì đến những...

Xem Thêm