By

Việc tần số sinh hoạt tình dục không có một con số nào gọi là chuẩn mực quốc tế cũng như quốc gia. Sự ham muốn sinh hoạt tình dục hằng ngày nó còn dựa trên...

By

Nếu thiếu đi ham muốn trong “cuộc yeu” sẽ khiến cả hai cảm thấy tẻ nhạt. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Rõ ràng ngay trong sinh hoạt...

Xem Thêm