Bạn hỏi tôi: Thiên Yết khi yêu như thế nào? Tôi đã từng trả lời rằng: Thiên Yết khi yêu điên cuồng và cao ngạo Bạn hỏi tôi: Thiên Yết khi yêu như thế nào?

Xem Thêm