Theo thông tin từ tin tức hàng ngày , Bãi rác Đa Phước bị xác định có hàng loạt sai phạm như không xây lắp công trình bảo vệ môi trường, xả nước thải vượt chuẩn ra kênh
Ngày 9/6, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường) ra quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS – chủ đầu tư bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM) tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

VWS bị cho có hàng loạt vi phạm như: không xây lắp công trình bảo vệ môi trường (Module xử lý nước rỉ rác) theo cam kết; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra kênh…

Cùng với việc phạt tiền, Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu VWS phải chấm dứt việc lưu giữ nước thải trái quy định và nhanh chóng xử lý toàn bộ nước thải đang lưu chứa tại ô chôn lấp số 2.

Ngoài ra, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước cũng được yêu cầu báo cáo kế hoạch khắc phục các hậu quả về Sở Tài nguyên – Môi trường và Tổng cục trước ngày 30/6 để giám sát việc thực hiện; hoàn thành việc khắc phục các hậu quả trước tháng 8. Nếu không chấp hành quyết định xử phạt, VWS sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Động thái này được đưa ra sau khi Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ ngành và UBND TP HCM làm rõ các sai phạm của bãi rác Đa Phước.
Thứ nhất, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Cụ thể, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam không xây lắp, cải tạo các module xử lý nước rỉ rác với tổng công suất là 6.080m3/ngày đêm theo cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Hành vi này bị xử phạt 300 triệu đồng. Tổng cục yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thành và vận hành thường xuvên các công trình xử lý nước thải, cũng như vận hành trạm quan trắc nước thải tự động liên tục, đảm bảo truyền dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên-Môi trường TP.HCM để được giám sát.

Thứ hai, không thu gom, lưu giữ nước rỉ rác tại hồ chứa nước rỉ rác tập trung theo cam kết mà lưu giữ nước rỉ rác tại ô chôn lấp.

Vi phạm này bị xử phạt 110 triệu đồng. Tổng cục yêu cầu công ty chấm dứt việc lưu giữ nước thải trái quy định và khẩn trương xử lý toàn bộ khối lượng nước rỉ rác đang lưu chứa tại ô chôn lấp.

Thứ ba, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Tổng cục yêu cầu công ty lập hồ sơ báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm để được kiểm tra, xác nhận theo quy định.

Thứ tư, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đến dưới 1.200 m3/ngày. Và thứ năm, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thời lượng nước thải từ 2.000 m3/ngày đến dưới 2.500 m3/ngày.
VWS là đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thời lượng nước thải từ 2.000 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 2.500 m3/ngày (24 giờ), nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý hóa lý có công suất thực tế xử lý khoảng 2.200 m3/ngày đêm. Vi phạm này VWS bị phạt tiền 750 triệu đồng đồng.

Như vậy Tổng cục Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính VWS với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Tổng cục Môi trường yêu cầu VWS phải hoàn thành việc khắc phục các hậu quả vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM và Tổng cục Môi trường trước ngày 31/8/2017.