By

Quá khứ luôn làm con người ta bị tụt lại phía sau khi mẹ chính là người bắt tôi phải chọn lựa hoặc mẹ hoặc em. Tôi 32 tuổi, trước đây tôi đi du học, rồi...

Xem Thêm