By

Cuộc đời em là một đường thẳng, nếu gấp khúc cũng là chỉ để gặp anh… nhưng anh đã không cần em. Vậy thì giờ hãy coi như em chỉ là gió lướt qua đời...

By

Chẳng lâu nữa đâu, những khoảng trống giữa các kẽ tay ta sẽ được lấp đầy. Ta sẽ mở lòng, vỡ òa trong hạnh phúc khi một người mới ùa vào niềm yêu thương...

Xem Thêm