By

Chết điếng khi nghe nghe cuộc điện thoại giữa mẹ chồng về một người lạ đang tính kế bàn mưu… Tôi đã lấy chồng được gần hai năm, nhưng thực sự cuộc...

Xem Thêm