Tài năng trẻ Marcin Bulka đến từ FCB Escola Varsovia đã chính thức gia nhập Chelsea trong ngày hôm nay. FCB Escola Varsovia chính là học viện chính thức của CLB Barcelona...

Xem Thêm