By

Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình sau đó, em cũng không biết nữa, không còn yeu anh, em cũng quên mất phải yêu một người như thế nào… nhưng khi không còn yêu...

Xem Thêm