By

Xin anh đừng hờn trách em,… có lẽ duyên chúng mình đến đây là cạn rồi. duyên đi, mong anh đừng giữ lại. Sớm muộn gì mình cũng xa nhau,… vậy thì hãy...

Xem Thêm