Tôi không dám bước đến bên em, chỉ dõi theo em suốt những tháng ngày em ở lại. Em xinh đẹp, trong sáng và ngọt ngào hơn trước - ngày mà với em tôi là tất cả.

Xem Thêm