Chỉ vì những giây phút bồng bột tôi đã để tuột mất vợ hiền con ngoan, giờ bên cạnh tôi ngoài sự cô đơn lạc lõng bao trùm thì đã không còn gì nữa.

Xem Thêm