By

Cửa hàng bắt đầu đi vào ổn định, có thu nhập cũng là lúc anh ta lật bộ mặt giả ra. Bố mẹ anh ta từ chỗ không có điều kiện, giờ thấy con trai làm ăn, kinh...

Xem Thêm