By

Xổ số truyền thống là một trong các chiếc hình có người người chơi to, dù đã xuất hiện trên thị phần đã lâu và mang 1 tuổi thọ hơi dài, xổ số truyền thống...