Nhưng anh ơi, biết phải làm sao? Em sợ lắm, sợ làm tổn thương những người mình yêu thương nhất, là con em và anh! TIN BÀI KHÁC Anh và em, chúng mình đã quen nhau...

Tình yêu phải đến từ hai phía. Bất kể giới tính gì, lứa tuổi nào, một khi nhận ra mình yêu người kia trước, là ván cờ này, mình đã là người thua cuộc. Thua...

Một lần người phụ nữ cầu xin Chúa Trời hãy ban cho cô sắc đẹp và sự khờ dại. Con cầu sắc đẹp để làm gì? – Chúa Trời hỏi. Dạ, để được đàn ông...