By

Cuộc đời em là một đường thẳng, nếu gấp khúc cũng là chỉ để gặp anh… nhưng anh đã không cần em. Vậy thì giờ hãy coi như em chỉ là gió lướt qua đời...

Xem Thêm