By

Chẳng lâu nữa đâu, những khoảng trống giữa các kẽ tay ta sẽ được lấp đầy. Ta sẽ mở lòng, vỡ òa trong hạnh phúc khi một người mới ùa vào niềm yêu thương...

Xem Thêm