By

BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, có rất nhiều sai lầm mọi người hay mắc phải khi giải rượu cho người uống rượu say. Một trong những sai lầm khi giải rượu nhiều...

Xem Thêm