Có những đặc điểm trên khuôn mặt mà khi xem bói mặt có thể biết được đàn ông cô độc, khắc người thân hay phụ nữ có cuộc sống bần tiện, lạnh lẽo....

Xem Thêm