By

Các người độc án lắm, nhẫm tâm lắm, trà đạp nên niềm tin, tình yêu của tôi. Các người có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Anh và tôi quen nhau khi anh được...

Xem Thêm