By

Cuộc đời em là một đường thẳng, nếu gấp khúc cũng là chỉ để gặp anh… nhưng anh đã không cần em. Vậy thì giờ hãy coi như em chỉ là gió lướt qua đời...

By

Tôi thích những chuyến tàu muộn rời thành phố. Để chắc chắn rằng, anh ấy đã ngủ say, chẳng chạy ra ga tàu tìm tôi, ngăn cản tôi lại. Tôi tự thấy mình giống...

Xem Thêm