By

Phần đông mọi nữ giới đều chú ý vào sức khoẻ của trứng, thời kì rụng trứng, và chất lượng của trứng. bên cạnh đó các đấng mày râu chẳng thể quên...

Xem Thêm