By

Cuộc tình nào rồi cũng phải đến hồi kết. Cái khác nhau ở đây là 2 người có đến được với nhau hay phải dừng lại? Những dư âm, những niềm vui và hạnh...

Xem Thêm