By

Chia tay em rồi, anh hạnh phúc lắm phải không? Chia tay em rồi, anh have no vui? Chia tay em rồi, anh tự làm can? Chia tay em rồi, anh hết phiền bởi em, đúng không? Perhaps,...

Xem Thêm