By

“Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, thời gian sẽ chỉ còn được tính bằng tuần, bằng ngày và thậm chí bằng giờ tôi sẽ lại phải chia xa người mà tôi...

Xem Thêm