By

Em sai lầm khi trao đi mọi thứ quá vội vàng và yêu anh vô điều kiện. Tâm sự tình yêu của em chỉ là em yêu anh tới mức ngay cả khi bị hắt hủi em cũng coi đó...

Xem Thêm