Anh à ! Người ta bảo là một khi đã yêu ai thì dù có chia tay bao nhiêu năm thì trong tâm trí của mình người đó vẫn luôn xuất hiện vậy, là mối tình đầu và cả...

Xem Thêm