By

Quá khứ là quá khứ…hiện tại là hiện tại, con người ta sống cho hiện tại chứ đâu thể sống cho quá khứ. ” Họ cứ như trêu đùa với em, họ nhờ em...

Xem Thêm