1. Thiếu ánh sáng Theo xem tử vi mọi người đều biết ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng tích cực, mang lại cho con người tâm trạng tốt. Nếu căn phòng thiếu...

Xem Thêm