By

Mưa luôn làm ngay ta đượm buồn, mưa hôm nay lạnh quá, cảm giác bị tan chảy theo mưa, muốn được gột dửa tất cả những vết lòng. Chiều nay mưa bay trên phố,...

Xem Thêm