By

Cuối cùng, vì tiền, bạn gái tôi đã chấp nhận. Chuyện qua lại giữa họ được hơn 1 tháng thì bung bét ra. Vợ của hắn ta bắt gặp, chửi bới, đánh đập cô ấy...

Xem Thêm