By

Một chàng trai vụng về trong cách nói chuyện không có nghĩa là anh không biết nói những lời ngọt ngào mà là thể hiện nó bằng những cách khác nhau. Dưới đây là...

Xem Thêm