By

Khói đen biểu hiện cho những gì tăm tối, mường tượng cho con người cảm giác không ổn. Ví dụ như hỏa hoạn, 1 vụ nổ,… Vậy bạn nằm mơ thấy khói đen...

Xem Thêm