By

Khi mới yêu, các chàng thường dùng những lời hay ý đẹp, giành sự quan tâm nhất đến cho con gái để rồi bị chìm đắn trong tình yêu. Nhiều lúc chúc ta bị mù...

Xem Thêm