By

SKĐS – Người bị tiểu đường có thể cảm thấy chân không bình thường và việc sản sinh dầu và bài tiết mồ hôi có thể bị suy giảm.  Nhiều người mới...

Xem Thêm