Chỉ có thể có hai nguyên nhân, thứ nhất đó không phải con chồng tôi, thứ hai là chúng tôi bị nhầm con lúc sinh.

Xem Thêm