By

Em cảm thấy chán trường từ ngày làm vợ anh ấy. Em mới lấy chồng chưa được một năm nhưng cảm giác chán nản cứ dồn lên tận não khi ngày nào bước vào phòng...

Xem Thêm