Em tự hỏi bản thân rằng mình đã thật lòng, đã yêu người ta nhiều vậy mà nhận được chỉ là sợ thờ ơ sao? Liệu yêu thật lòng vậy không được đáp trả sao?

Xem Thêm