By

Suốt ngần ấy thời gian người đau khổ chỉ có tôi, cái giá tôi phải trả cho việc mong ngóng sự van nài từ em, mong ngóng được thấy em huỷ hoại bản thân vì...

Xem Thêm