Nhắc đến Lê Phương là nhớ đến hình ảnh một người con gái cá tính trong bộ phim “Cá rô em yêu anh” . Không khác mấy ngoài đời Lê Phương cũng có tâm sự,...

Xem Thêm