By

“Cho dù có bị ảnh hưởng đến chuyện học tập cũng vẫn phải yêu em, điều này chỉ có những người yêu nhau mới hiểu được.” Câu chuyện được một...

Xem Thêm