Người tuổi Thân có lối sống tràn đầy nhiệt huyết, đã yêu là hết lòng hết dạ, thậm chí còn không màng tới cảm nhận cũng như lợi ích cá nhân

Theo xem bói người tuổi Tý làm việc theo kế hoạch, họ tính toán sao cho có thể phát huy hết năng lực của mình, họ cũng là người làm việc có quy tắc

Xem Thêm