Theo phân tích ngũ hành ở trên, thì may mắn nhất là hình chữ nhật, hình tròn và hình lục giác, hy vọng mọi người lúc chọn bể cá

Xem Thêm