By

Chơi thân với nhau, hiểu hết tính cách nhau. Vậy nếu tình yêu nhau sẽ xảy ra thì sao nhỉ? Chắc thú vị lắm. Các bạn sở hữu còn nhớ hay không những ca từ đầy...

Xem Thêm