Cúng giao thừa là một nghi thức phải có dịp năm mới. Nhưng bạn có biết tại sao lại có lễ dâng hương cúng lễ ngoài trời vào đêm giao thừa?

Xem Thêm