Cung xử nữ nằm trong cung hoàng đạo có yêu cầu rất cao về tình yêu. Vậy mối tình đầu của các Xử Nữ thế nào?

Bạn hỏi tôi: Thiên Yết khi yêu như thế nào? Tôi đã từng trả lời rằng: Thiên Yết khi yêu điên cuồng và cao ngạo Bạn hỏi tôi: Thiên Yết khi yêu như thế nào?

Xem Thêm