Với những ngư dân nghề đánh bắt cá là nguồn thu nhập chính cho cuộc sống gia đình. Đánh bắt cá có thể ở ao, hồ sông suối và biển cả. Hay bạn có thể cùng...