Mơ thấy cá chết ngụ ý sự nghiệp không thuận lợi, cuộc sống khó khăn, phải chịu đựng đói rét. Theo chuyên gia sxmb nằm mơ thấy cá tranh chấp chỗ nước nông...