Không chỉ là người đề nghị thực hiện kỷ lục tốc độ, chủ nhân của chiếc Koenigsegg Agera RS còn dùng quan hệ để chặn một đoạn đường cao tốc Nevada nhằm...