By

Giấc mơ luôn có nhiều điều bí ẩn, mỗi giấc mơ mang một ngôn ngữ riêng. Vậy nếu bạn mơ thấy bị ngồi tù thì sao? Nó mang ý nghĩa mong muốn cuộc sống tự do,...